Międzyinstytucjonalna Konferencja Dziecko w Rozwodzie będąca elementem kampanii społecznej zainicjowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Pelikan – „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć”16.11.2017

 

Mając na uwadze krzywdę dzieci i bezradność dorosłych podczas rozwodu, dedykujemy Konferencję adwokatom, sędziom rodzinnymi, psychologom, służbom mundurowym, dziennikarzom.

 

Plan konferencji:

 

9.00 – rejestracja uczestników

9:30 – 10:00 – powitanie uczestników Konferencji przez organizatora wydarzenia, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

10:00 – 10:30 – Głos zabierze Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar

 

10:30 – 10:40 krótka przerwa kawowa

 

10:40-11:40 Panel I sądowy.

Głos zabiorą:

  • Wiesława Kamińska-Krajka, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku w stanie spoczynku, w przeszłości  Przewodnicząca Wydziału i orzekająca  w sprawach rozwodowych.
  • Ewa Ważny, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku, orzekająca w sprawach rodzinnych- odwoławczych, Wizytator do spraw rodzinnych i nieletnich, Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce.
  • Marek Karczmarzyk, adwokat,  Wicedziekan Pomorskiej Izby  Adwokackiej w Gdańsku.

 

11:40 – 12:00 – przerwa kawowa

 

12:00 – 12:40 Panel II diagnostyczny.

Głos zabiorą:

  • dr Magdalena Błażek, była kierownik RODK, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
  • dr Aleksandra Lewandowska-Walter, były pracownik RODK, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

 

12:40 – 13:20 Panel III mediacje i inne rodzaje wsparcia.

Głos zabiorą:

  • Maciej Tański, mediator Centrum Mediacji Partners Polska w Warszawie,  przewodniczący Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.
  • Stowarzyszenie Rodzin Pelikan, pomysłodawca kampanii ,,Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć’’.

 

13:20 – 13:45 podsumowanie i zakończenie konferencji

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

 

Organizatorem konferencji są:  Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Prezydent miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Stowarzyszenie Rodzin Pelikan, NSZZ Solidarność Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

 

Patronaty: Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Dyrektor Gdyńskiej Szkoły Filmowej Leszek Kopeć.

 

Kampanię wspierają: Miasto Gdańsk, Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, EURO STYL, Enbio, Centrum Mediacji Partners Polska, Fundacja Energa, Service Media.