DZIECKO W ROZWODZIE

KRS: 0000008800

Konflikt między rodzicami
niesie większe spustoszenie niż rozwód

Kampania

Rozumiemy emocje rodziców w sytuacji rozpadu związku, może to być: gniew, poczucie krzywdy, chęć odwetu, rozpacz czy bezradność. Jednak – w wyjątkowej sytuacji jaką jest rozwód, aktywność rodziców należy pobudzić i ukierunkować na dziecko, ponieważ rozwód niesie za sobą spustoszenia, które mogą zaważyć na jego dzieciństwie i całym dorosłym życiu. Emocje związane z rozstaniem blokują gotowość do szukania porozumienia.

To trudne, jednak to wasz, rodziców obowiązek. Skorzystaj ze wsparcia dla siebie, aby potem mądrze wesprzeć dziecko, któremu rozpada się rodzina –czyli bezpieczny świat dzieciństwa.

"SIWULKA"

Konflikt między rodzicami niesie większe spustoszenia w życiu dziecka niż rozwód - naprawdę!

W dramacie rozstania trudno okiełznać emocje i ochronić świat dziecka, a przecież każde dziecko kocha oboje rodziców i do prawidłowego rozwoju potrzebuje mamy i taty. Dorośli, choć przestają być dla siebie partnerami, nigdy nie przestaną być rodzicami. Dobro dziecka zależy od tego, czy może ono pozostawać w bliskim kontakcie emocjonalnym z obojgiem rodziców.

Jak wyzbyć się wrogości wobec siebie, nauczyć się efektywnie komunikować i wspólnie podejmować decyzje mające na uwadze przede wszystkim dobro dziecka? Nie mamy prostych recept, ale podpowiedzi czego warto próbować – tak.

Aktualności

"Dziecko w rozwodzie" - warsztaty edukacyjne w Pelikanie

12.10.2020

Przegląd oferty szkoleniowej Stowarzyszenia Rodzin Pelikan.

Organizatorzy i partnerzy

Patronat honorowy:

Wspierają nas:

http://grupa.energa.pl/fundacja_energa.xml