STOWARZYSZENIE PELIKAN

KRS: 0000008800

Konflikt między rodzicami
niesie większe spustoszenie niż rozwód

PROJEKT DZIECKO W ROZWODZIE | DZIECI MAJĄ GŁOS

Rozumiemy emocje rodziców w sytuacji rozpadu związku, może to być: gniew, poczucie krzywdy, chęć odwetu, rozpacz czy bezradność. Jednak – w wyjątkowej sytuacji jaką jest rozstanie/rozwód, aktywność rodziców należy pobudzić i ukierunkować na dziecko, ponieważ rozstanie niesie za sobą spustoszenie, które może zaważyć na jego dzieciństwie i całym dorosłym życiu. Emocje związane z rozstaniem blokują gotowość do szukania porozumienia.

Stowarzyszenie Pelikan realizuje projekt „Dziecko w rozwodzie | Dzieci mają głos”, który jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kampania społeczna Dziecko w rozwodzie / 2017

Konflikt między rodzicami niesie większe spustoszenia w życiu dziecka niż rozwód - naprawdę!

W dramacie rozstania trudno okiełznać emocje i ochronić świat dziecka, a przecież każde dziecko kocha oboje rodziców i do prawidłowego rozwoju potrzebuje mamy i taty. Dorośli, choć przestają być dla siebie partnerami, nigdy nie przestaną być rodzicami. Dobro dziecka zależy od tego, czy może ono pozostawać w bliskim kontakcie emocjonalnym z obojgiem rodziców.

Jak wyzbyć się wrogości wobec siebie, nauczyć się efektywnie komunikować i wspólnie podejmować decyzje mające na uwadze przede wszystkim dobro dziecka? Nie mamy prostych recept, ale podpowiedzi czego warto próbować – tak.

Aktualności

Zapraszamy na nasz profil na FB Dziecko w rozwodzie

18.04.2022

Grantodawca | Organizator

Wspierają nas: