Ponieważ dzięki internetowi wszystko ma dzisiaj zasięg globalny, my, tu w Gdańsku, chcielibyśmy dzielić się i wymieniać doświadczeniami z Wami z innych ośrodków w Polsce.

Cele:

  • żeby dopracować i ulepszać formułę warsztatów „rozwodowych”
  • żeby rodzicowi łatwiej było znaleźć informację, gdzie i na jakie wsparcie może liczyć
  • żeby rozmawiać o uzyskaniu rekomendacji dla „warsztatów rozwodowych” jako programu rekomendowanego, tak jak to jest w przypadku „Szkoły dla rodziców” – a może jakiś ośrodek już to robi, może trwają pilotaże i nie ma co się dublować – my możemy dołączyć do Was 🙂