Celem kampanii jest edukacja rozwodzących się, bądź rozwiedzionych rodziców na temat wpływu ich konfliktu na teraźniejsze i przyszłe życie dzieci, czego efektem ma być szukanie porozumienia dla ich dobra.

Kampania skierowana jest do rodziców, ale też do przedstawicieli różnych służb publicznych, którzy na różnych etapach kryzysów okołorozwodowych mają styczność z rodzinami. Chcemy, aby włączali się w zachęcanie rodziców do szukania i korzystania z różnego rodzaju wsparcia dla dobra dzieci.

Kampania zakłada przygotowanie zróżnicowanych treści informacyjno-edukacyjnych , które prezentować będziemy poprzez:

  1.  Billboardy, plakaty (16.10-05.11 w Gdańsku ) broszury („Dziecko w rozwodzie”), artykuły prasowe
  2.  Ta strona internetowa www.dzieckowrozwodzie.pl
  3.  Spotkania informacyjne/szkolenia dla radców prawnych i adwokatów, dla Policji, warsztaty dla rodziców, warsztaty wspierające dla dzieci,
  4.  Produkcję i prezentację spotu reklamowego w kinach i w mediach: radio, internet, TVP
  5.  Współpraca z sądami, środowiskiem sędziów rodzinnych i kuratorów
  6.  Konferencja  międzyinstytucjonalna mająca na celu wypracowanie standardu postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka w rozwodzie (16.11.2017 Wydział Psychologii UG)
  7. Badania społeczne, praca naukowa, napisanie i  uzyskanie rekomendacji dla programu warsztatów edukacyjnych dla rodziców w konflikcie (kwestia na lata:))