Człowiek dorosły nieustannie mierzy się z życiem. Dorosłość jednak nie zawsze niesie za sobą poczucie integracji osobowości, świadomość własnych zasobów, umiejętności i realizowania własnych potrzeb oraz adekwatne reagowanie w sytuacjach trudnych oraz właściwe radzenie sobie z emocjami. Wówczas pojawiają się szereg narastających trudności takich jak trudności w funkcjonowaniu w obszarze społecznym, tworzeniu i utrzymaniu satysfakcjonujących związków, lęki, zaburzenia nastroju, depresja, uzależnienia, zaburzenia odżywiania, kompulsje, choroby o podłożu psychosomatycznym.

Praca terapeutyczna jest pracą własną klienta w kierunku jego osobistego rozwoju. Pomaga rozliczyć się z przeszłością i uporać z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Celem terapii jest osiągniecie wyznaczonych przez klienta celów oraz zwiększenie samoświadomości w zakresie funkcjonowania, zasobów i potrzeb. Efekt terapii to bardziej świadome i satysfakcjonujące życie.