Terapia par to praca na relacji nad relacją. Tutaj nie szuka się winnych.
Konflikt to nic innego jak brak realizacji potrzeb, przy braku zrozumienia odmiennych światów obu stron oraz trudność w ich komunikowaniu.
Terapia par polega na dotarciu do potrzeb obojga partnerów, wypracowaniu skutecznego sposobu komunikowania o nich, przy wzajemnej postawie otwartości i zrozumienia.