Rozwiedzione dzieciństwo

(Cykl 4 spotkań trwających dwie godziny zegarowe)

Naszym celem jest, aby twoje dziecko wraz z nami:

  • Przeszło przez etapy symbolicznej żałoby związanej z utratą dotychczasowej rodziny.
  • Oswoiło lęk.
  • Poznało rówieśników, których rodzice też się rozstali.
  • Uzyskało odpowiedzi na trudne pytania.
  • Nauczyło się rozpoznawać emocje i je nazywać oraz budować pozytywne strategie radzenia sobie z nimi.
  • Odbarczyło się z poczucia winy.
  • Odnalazło się w nowej sytuacji – znalazło swoje miejsce.
  • Zyskało większą wiarę w siebie poprzez odkrywanie swoich zasobów.

 

Warsztat dla młodzieży „Abc Agresji”

(Trzy godzinne spotkania)

Agresja należy do najistotniejszych i najtrudniejszych problemów z jakim boryka się współczesne społeczeństwo. Agresywne zachowania są rezultatem utrwalonych schematów poznawczych i przekonań oraz nieumiejętnego radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dzieci mające problemy z kontrolą agresji nadmiernie przypisują ją innym osobom i nie potrafią przyjmować ich perspektywy, a także rozumieć uczuć i wewnętrznych emocji.
Kluczowe jest uświadomienie dzieciom, że ich wrogiem nie jest środowisko zewnętrzne, ale autodestrukcyjny gniew, którego źródłem są nieadaptacyjne schematy. Uzyskana wiedza pozwoli im pokonać wroga, poprzez zastosowanie konstruktywnych strategii radzenia sobie z gniewem, zanim nastąpi eskalacja zachowań agresywnych.

Spotkanie A

Dokąd prowadzi agresja?

Celem spotkania jest uświadomienie dzieciom, że agresja to wróg, który przynosi skutki przeciwne do zamierzonych. Niszczy nie tylko relacje z innymi ludźmi, ale przede wszystkim jest jedynie krótkotrwałym, niekonstruktywnym sposobem poradzenia sobie z trudną sytuacją. W efekcie jedynie zaostrza i pogarsza zaistniały stan rzeczy.

Spotkanie B

Skąd się bierze agresja?

Celem spotkania jest zrozumienie, że nieadaptacyjne myśli i przekonania oraz reakcje wewnętrzne w konfrontacji z trudnym zdarzeniem są źródłem zachowań agresywnych. Pomoc w identyfikacji potencjalnie problemowych sytuacji, oraz w interpretacji myśli i reakcji wewnętrznych pozwoli dzieciom poznać mechanizm autodestrukcji gniewu.

Spotkanie C

Jak sobie radzić z agresją?

Celem spotkania jest przyswojenie umiejętności radzenia sobie z gniewem przy wykorzystaniu technik poznawczych i behawioralnych. Budowanie konstruktywnych strategii i umiejętność wykorzystywania ich pozwoli zobaczyć dzieciom pozytywne strony nieagresywnych zachowań takie jak umiejętność samokontroli, czy brak negatywnych konsekwencji z zewnątrz.