Widzimy dużą przestrzeń dla wspólnych działań różnych instytucji publicznych, państwowych i samorządowych, społecznych i prywatnych, których celem jest lub powinno być dobro dziecka.

Obowiązek zapewnienia dziecku „dobrego życia” spoczywa na rodzicach, jeżeli jednak z różnych powodów oni tego nie robią, należy zareagować i przypomnieć, zmotywować, pomóc, wskazać możliwości.

To dlatego adresatem tej Kampanii jesteście również Państwo:

  • Sędziowie rodzinni, Kuratorzy i Policjanci
  • Adwokaci i Radcy Prawni (pełnomocnicy stron)
  • Pracownicy socjalni
  • Psycholodzy i Pedagodzy
  • Mediatorzy