Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa Roku 2017 (nagroda pieniężna 20 tys. zł):

Stowarzyszenie Rodzin PELIKAN – za prowadzenie intensywnej kampanii społeczno-edukacyjnej „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć” pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Prezydenta Miasta Gdańska.

Dzięki wsparciu Miasta Gdańsk, darczyńców i sponsorów oraz nieodpłatnej pracy pracowników stowarzyszenia przygotowano: spot reklamowy dla TVP, kin i internetu, wydrukowano poradnik dla rodziców (1000 sztuk), wykonano stronę internetową, przez trzy tygodnie eksponowano plakaty w środkach miejskiej komunikacji i na wiatach przystanków. Zwieńczeniem kampanii była konferencja międzyinstytucjonalna na Uniwersytecie Gdańskim. Odbyło się pięć edycji warsztatów dla rozwodzących się rodziców i dwa wspierające dla dzieci.

Stowarzyszenie zostało wyróżnione przez Rzecznika Praw Obywatelskich podczas I Kongresu Praw Obywatelskich w grudniu 2017 przez prezentację tablic informacyjnych w czasie wystawy poświęconej zasługującym na uznanie organizacjom z całej Polski, które RPO poznał i docenił w czasie spotkań regionalnych RPO 2015-2017.