Celem naszego projektu Dziecko w rozwodzie | Dzieci mają głos jest wsparcie i edukacja rozstających/rozwodzących się, bądź rozwiedzionych rodziców oraz włączenie, jeśli to możliwe, ich dzieci w mediacje rodzinne.

Projekt, który realizujemy poprzez warsztaty, szkolenia, mediacje – skierowany jest do rodziców, ale też do przedstawicieli różnych służb publicznych, którzy na różnych etapach kryzysów okołorozwodowych mają styczność z rodzinami. Chcemy, aby włączali się w zachęcanie rodziców do szukania i korzystania z różnego rodzaju wsparcia dla dobra dzieci.

Stowarzyszenie Pelikan realizuje projekt „Dziecko w rozwodzie | Dzieci mają głos”, który jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Dzięki temu wsparciu – wszystkie działania w ramach Projektu mogą być bezpłatne dla uczestników.