Szkolenie dla rodziców: „Świadome rodzicielstwo” to cykl spotkań psychoedukacyjnych realizowanych w formie warsztatowej, których celem jest:

– wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców,
– określenie własnych obszarów odpowiedzialności rodzicielskiej,
– nabycie umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi.