Stowarzyszenie Pelikan | Dziecko w rozwodzie

1% Twojego podatku dla Stowarzyszenia Pelikan

Działamy nieustannie od 21 lat. Do 2012 roku nasza energia skupiała się wokół prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. W tym czasie przeszkoliliśmy ponad 500 rodzin, a ponad setce dzieci znaleźliśmy nowe domy.

Od czasu zakończenia działania ośrodka z zaangażowaniem pomagamy rodzinom w przezwyciężaniu kryzysów, w każdej osobie staramy się rozwijać jej pozytywny potencjał.

Ze szczególną troską dbamy o bezpieczeństwo emocjonalne dzieci w sytuacji rozpadu rodziny edukując rodziców oraz wspierając dzieci.

W 2017 roku dostałyśmy nagrodę im. Lecha Bądkowskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej w Gdańsku.
Od 17 lat mamy status Organizacji Pożytku Publicznego, co daje nam możliwość zbiórki 1% z podatku dochodowego.

Od lat dzielimy się z Wami swoją energią, swoją wiedzą i doświadczeniem, swoim sercem. A Ty? Podzielisz się z nami? KRS: 0000008800

Dziel się sercem, dziel się z sercem.

#DzielSięZSercem »

Informacja o Stowarzyszeniu Pelikan, o trwających projektach i najbliższych naborach.

Nasza organizacja – początkowo Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych „Pelikan” w Gdańsku zostało utworzone w roku 2000. Jako ośrodek szkolenia, zawiązywania i wsparcia rodzin adopcyjnych i zastępczych działało do 2012 roku, kiedy to wraz ze zmianą ustawy o pieczy zastępczej zakończył funkcjonowanie, po przeszkoleniu ponad 500 rodzin i znalezieniu nowych domów dla ponad setki dzieci. Od tego czasu już, jako Stowarzyszenie Pelikan, wspieramy rodziny w kryzysach życiowych, potrzebujące pomocy, bazując na projektach realizowanych z funduszu Miasta Gdańska, wpłatach z 1%, darowiznach i odpłatnej działalności statutowej (pomoc psychologiczna, mediacje, warsztaty, szkolenia).
Ochrona dziecka przed każdym rodzajem przemocy jest nadal naszym celem statutowym
Od 2004 roku mamy status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), który m.in. uprawnia nas do zbierania 1% z podatku dochodowego.

Za Kampanię „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć” przeprowadzoną w 2017 roku otrzymałyśmy w roku następnym z rąk Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza nagrodę im. Lecha Bądkowskiego dla Najlepszej Organizacji Pozarządowej w roku 2017.

Nasze bazowe warsztaty psychoedukacyjne, od których zaczęła się kampania to:
• Warsztaty edukacyjne dla rodziców „Dziecko w rozwodzie”- trwa XXII edycja! Zapraszamy na kolejne, już w 2021 roku.

Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu psychologii i potrzeb dziecka, traum rozwodowych oraz w bloku poświęconemu lepszej komunikacji i mediacji chcemy wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności, które pozwolą przeprowadzić dzieci przez proces rozpadu rodziny, mając na względzie ochronę świata dziecka. Na czas zajęć rodziców kierujemy do oddzielnych grup, tak, aby złe emocje nie blokowały ich uwagi, która w całości powinna być poświęcona potrzebom dziecka.
Po ukończeniu warsztatów rodzice powinni wiedzieć, jakiego rodzaju dalsze wsparcie jest im potrzebne w pierwszej kolejności.

Oferujemy w Pelikanie:
• Terapia indywidualna dorosłych lub/i Terapia Par
• Life coaching/sesje z trenerem rozwoju osobistego
• Mediacje rodzinne dla rodziców oraz mediacje grupowe, tzw. kręgi naprawcze dla rodzin (możliwy udział, dzieci, nowych partnerów, dziadków)

Rekomendujemy, aby rodzice najpierw skorzystali ze wsparcia dla siebie, zawarli porozumienie rodzicielskie w sprawach dotyczących wychowywania i utrzymania dzieci, a następnie spróbowali pomóc dziecku poprzez:

• Diagnoza i terapia dzieci – psycholog dziecięcy
• „Rozwiedzione dzieciństwo” – warsztaty wspierające dla dzieci w podobnej sytuacji życiowej.

Od tego roku realizujemy trzyletnie zadanie publiczne w ramach Gdańskiego Programu Wspierania Zdrowia Psychicznego „Być dobrym partnerem. Być dobrym rodzicem. Warsztaty edukacyjne w Pelikanie”. Zadanie realizowane w latach 2020, 2021, 2022 jedna grupa każdego rodzaju warsztatów w roku. Dla mieszkańców Gdańska. Nabór otwarty, udział nieodpłatny, koszt pokrywany z dotacji Urzędu Miasta Gdańska.

Warsztaty z komunikacji bez przemocy dla rodziców „Bliżej siebie, bliżej dziecka”

Cykl warsztatów poświęconych komunikacji z dzieckiem. Celem jest wyposażenie rodziców w narzędzia, które będą wspierać ich zarówno w sytuacjach zwykłych, jak i trudnych, konfliktowych. Warsztaty prowadzone w oparciu o metodę „Porozumienia bez przemocy”, przeznaczone dla rodziców dzieci w każdym wieku.

TEMATY SPOTKAŃ:
1. Dlaczego warto inaczej – kilka słów o komunikacji empatycznej
2. Co blokuje porozumienie z dzieckiem?
3. Jak mówić, żeby się wzajemnie usłyszeć?
4. Blisko siebie, blisko dziecka.
5. Kilka słów o granicach – jak je stawiać, szanując siebie i dziecko.
6. Porozumienie zamiast kłótni.
7. Pierwsza pomoc w rodzicielskiej złości.
8. Kolczaste słowa – jak sobie radzić z trudnymi komunikatami dziecka.

Warsztaty dla par „Jak budować relacje?”

Dla osób, które chcą pogłębić relacje, udoskonalić komunikację w związku, pozostających w impasie. W czasie warsztatów uczestnicy poznają zarówno bariery jasnej komunikacji jak i nauczą się jak w klarowny i otwarty sposób mówić o tym co dla nich jest ważne i jak przejść z niekonstruktywnych kłótni do komunikowania się z zachowaniem szacunku i zrozumienia dla drugiej osoby. Tematyka warsztatów:
1. Jak się komunikować, aby zbudować satysfakcjonujące relacje, których podstawą jest zrozumienie, szacunek i współpraca. Empatia jako wsparcie w wzajemnym porozumieniu i motywacja do budowania wspólnoty.
2. Bariery komunikacyjne – jakie komunikaty sprawiają, że się wzajemnie nie słyszymy i nie rozumiemy?
3. Jak poradzić sobie z trudnymi emocjami w relacji? Różnica pomiędzy faktem a interpretacją i jej znaczenie we procesie komunikacji. Jak stosować język obserwacji zamiast wyrażania ocen, osądów i porównań?
4. Potrzeby – czyli czego byście chcieli więcej w Waszym związku. Za czym tęsknicie? Uświadamianie swoich potrzeb i ich wyrażanie. Jak odczytać potrzeby partnera/ ki?
5. Jak wyrażać prośby aby miały szansę na spełnienie oraz jak odmawiać bez poczucia winy?
6. Trudne komunikaty – jak je wyrażać i jak przyjmować, aby zachować szacunek dla siebie i dla partnera/partnerki?
7. Konflikty i nieporozumienia. Jak rozwiązywać sytuacje sporne z uwzględnieniem potrzeb swoich i potrzeb partnera/ partnerki?
8. O różnych sposobach wyrażania miłości i dlaczego ważne jest aby o tym wiedzieć?
9. Jak umacniać wzajemną więź, budować poczucie zadowolenia i szczęścia?

Warsztaty „Konflikt jako punkt zwrotny. Przemyślane decyzje czy odruchowe reakcje?”

Szkolenie pomoże w lepszym zrozumieniu natury destrukcyjnej i konstruktywnej komunikacji. Konflikty znacznie utrudniają wykorzystanie naszych talentów i umiejętności, często w momentach, w których są najbardziej potrzebne. Dlaczego tak się dzieje i jak temu sprostać? Szkolenie odpowiada na to pytanie przez spojrzenie na powszechne reakcje w trudnej komunikacji, badanie jaki wpływ takie sytuacje mają na każdego z nas, rozważanie co kieruje naszym zachowaniem w tych momentach i budowanie praktycznych strategii świadomego odpowiadania na sytuacje konfliktowe zamiast odruchowych reakcji. W trakcie szkolenia uczestnicy będą nabierać umiejętności zamieniania swoich konfliktów w konstruktywne i produktywne rozmowy.

Program warsztatów:
1. Fundamenty modelu: światopogląd relacyjny i transformatywna teoria konfliktu
2. Doświadczenie i analiza własnych konfliktów
3. Świadomość obezwładniających efektów słabości i skupienia na sobie
4. Własny „kompas” jako podstawa zachowań w konflikcie
5. Ćwiczenie konfliktowych rozmów
6. Opracowywanie strategii skutecznego radzenia sobie w konflikcie
7. Równoważenie własnej autonomii i otwartości na innych
8. Transformacja konfliktu w sytuacjach zawodowych
9. Rozpoznawanie szans na wzmacnianie i budowanie zrozumienia
10. Ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych

• Warsztaty w roku 2020 grupy prowadzone były w formule on/line 4 x 4h, spotkanie raz w tygodniu 16.30-20.30