Dziecko w rozwodzie

Warsztaty dla rozwodzących się, bądź rozwiedzionych rodziców.

Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu psychologii i potrzeb dziecka, traum rozwodowych oraz w bloku poświęconemu lepszej komunikacji i mediacji chcemy wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności, które pozwolą przeprowadzić dzieci przez proces rozpadu rodziny, mając na względzie ochronę świata dziecka

Na czas zajęć rodziców kierujemy do oddzielnych grup, tak, aby złe emocje nie blokowały ich uwagi, która w całości powinna być poświęcona potrzebom dziecka. Proponujemy blok 4 spotkań po 4 godzin każde. Tematyka warsztatów:

I Moduł – Więzi. Strata.

Jak budują się więzi emocjonalne i ich znaczenie w rozwoju dziecka.
Zagrożenia w relacjach pomiędzy członkami rodziny w kryzysie, (separacja,
przynależność, lojalność).
Rozwiązania bezpieczne dla dzieci.
Etapy przeżywania straty. Zachowania, emocje.
Wspieranie dzieci w kolejnych etapach żalu po stracie ( rozumienie przyczyn kryzysu, obecnej sytuacji i przyszłości).
Planowanie nowych rozwiązań.

II Moduł – Poczucie własnej wartości. Blokady komunikacji.

Czym jest poczucie własnej wartości, jaki ma wpływ na rozwój i funkcjonowanie.
Zagrożenia – emocje i potrzeby dzieci w trakcie rozpadu rodziny ( poczucie winy,
odpowiedzialność, lojalność, wzorce ).
Jak pomagać dzieciom rozwijać poczucie własnej wartości w czasie kryzysu w rodzinie (rozumienie i zaspakajanie potrzeb).
Elementy skutecznej komunikacji.
Blokady komunikacyjne.
Rozumienie emocji i zachowań – podstawa komunikacji.

III Moduł – Z gabinetu terapeuty (drogowskaz rozwodowy).

To spotkanie z psycholożkami, które na co dzień pracują z rodzinami wspomagając je w poszczególnych etapach rozwodu uwzględniając perspektywę rozstających się rodziców i dziecka, które jest pomijane lub nadmiernie angażowane w sprawy dorosłych. Tematy:
Czym dla dziecka jest rozwód/rozstanie rodziców.
Jak powiedzieć o tym dziecku.
Jak zadbać o potrzeby dziecka.
Jak dziecko widzi, czuje, rozumie to, co się wokół niego dzieje.
Co jest adekwatne, a co nieadekwatne w zachowaniu dziecka. Jak i kiedy reagować.
Co mówić i co robić żeby nie krzywdzić dziecka.
Dlaczego dorosłym trudno zrozumieć świat dziecka.
Krótko i długofalowe skutki rozstania rodziców. Jak rozwód przekłada się na dorosłe życie dziecka.

IV Moduł – Z gabinetu mediatora.

to spotkanie z mediatorem, który metodami warsztatowymi przedstawia zasady i zalety mediacji, opieki naprzemiennej, istoty rodzicielskiego planu wychowawczego i przybliża zasady szukania i osiągania porozumienia

 

Bliżej siebie, bliżej dziecka

Język, który łączy – cykl warsztatów poświęconych komunikacji z dzieckiem.

Na zajęciach będziemy się przyglądać naszym nawykom językowym oraz temu co, służy i temu, co utrudnia nasze codzienne porozumiewanie. Celem jest wyposażenie rodziców w narzędzia, które będą wspierać ich zarówno w sytuacjach zwykłych, jak i trudnych, konfliktowych.
Warsztaty prowadzone w oparciu o metodę „Porozumienia bez przemocy”, przeznaczone dla rodziców dzieci w każdym wieku.

 

TEMATY SPOTKAŃ:

1. Dlaczego warto inaczej – kilka słów o komunikacji empatycznej
2. Co blokuje porozumienie z dzieckiem?
3. Jak mówić, żeby się wzajemnie usłyszeć?
4. Blisko siebie, blisko dziecka.
5. Kilka słów o granicach – jak je stawiać, szanując siebie i dziecko.
6. Porozumienie zamiast kłótni.
7. Pierwsza pomoc w rodzicielskiej złości.
8. Kolczaste słowa – jak sobie radzić z trudnymi komunikatami dziecka.