Dziecko w rozwodzie

Warsztaty dla rozwodzących się, bądź rozwiedzionych rodziców.

Poprzez udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu psychologii i potrzeb dziecka, traum rozwodowych oraz w bloku poświęconemu lepszej komunikacji i mediacji chcemy wyposażyć rodziców w wiedzę i umiejętności, które pozwolą przeprowadzić dzieci przez proces rozpadu rodziny, mając na względzie ochronę świata dziecka

Na czas zajęć rodziców kierujemy do oddzielnych grup, tak, aby złe emocje nie blokowały ich uwagi, która w całości powinna być poświęcona potrzebom dziecka. Proponujemy blok 5 spotkań po 4 godziny każde. Tematyka warsztatów:

I Moduł – Więzi. Strata. Poczucie własnej wartości.

 • Jak budują się więzi emocjonalne i ich znaczenie w rozwoju dziecka.
 • Zagrożenia w relacjach pomiędzy członkami rodziny w kryzysie, (separacja, przynależność, lojalność).
 • Etapy przeżywania straty. Zachowania, emocje.
 • Wspieranie dzieci w kolejnych etapach żalu po stracie ( rozumienie przyczyn kryzysu, obecnej sytuacji i przyszłości).
 • Czym jest poczucie własnej wartości, jaki ma wpływ na rozwój i funkcjonowanie.
 • Jak pomagać dzieciom rozwijać poczucie własnej wartości w czasie kryzysu w rodzinie (rozumienie i zaspakajanie potrzeb).

II Moduł – Z gabinetu terapeuty cz. I (drogowskaz rozwodowy)

To spotkanie z psychologiem, który na co dzień pracuje z rodzinami wspomagając je w poszczególnych etapach rozwodu uwzględniając perspektywę rozstających się rodziców i dziecka, które jest pomijane lub nadmiernie angażowane w sprawy dorosłych.

 • Czym dla dziecka jest rozwód/rozstanie rodziców.
 • Jak powiedzieć o tym dziecku.
 • Jak zadbać o potrzeby dziecka.
 • Jak dziecko widzi, czuje, rozumie to, co się wokół niego dzieje.
 • Co jest adekwatne, a co nieadekwatne w zachowaniu dziecka. Jak i kiedy reagować.

III Moduł – Z gabinetu terapeuty cz. II (drogowskaz rozwodowy)

 • Co mówić i co robić żeby nie krzywdzić dziecka.
 • Dlaczego dorosłym trudno zrozumieć świat dziecka.
 • Krótko i długofalowe skutki rozstania rodziców. Jak rozwód przekłada się na dorosłe życie dziecka.

IV Moduł – Z gabinetu coacha. „Zadbaj o siebie”

Proponowane zajęcia są interaktywnym procesem rozwoju osobistego, który pomaga w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Uczestnicy ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Proces nastawiony jest na planowanie przyszłości, korzystanie z zasobów i naturalnych umiejętności.

V Moduł – Z gabinetu mediatora

To spotkanie z mediatorem, który porusza zagadnienia zaburzeń percepcji spowodowanych emocjami, mówi o strategiach działania w obliczu konfliktu, przedstawia zasady i zalety mediacji, istotę rodzicielskiego planu wychowawczego i przybliża zasady szukania i osiągania porozumienia.

Warsztaty są dla uczestników bezpłatne, dzięki temu, że Stowarzyszenie Pelikan realizuje projekt Dziecko w rozwodzie | Dzieci mają głos – finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.
#AktywniObywateleGranty

Bliżej siebie, bliżej dziecka

Język, który łączy – cykl warsztatów poświęconych komunikacji z dzieckiem.

Na zajęciach będziemy się przyglądać naszym nawykom językowym oraz temu co, służy i temu, co utrudnia nasze codzienne porozumiewanie. Celem jest wyposażenie rodziców w narzędzia, które będą wspierać ich zarówno w sytuacjach zwykłych, jak i trudnych, konfliktowych.
Warsztaty prowadzone w oparciu o metodę „Porozumienia bez przemocy”, przeznaczone dla rodziców dzieci w każdym wieku.

TEMATY SPOTKAŃ:

1. Dlaczego warto inaczej – kilka słów o komunikacji empatycznej
2. Co blokuje porozumienie z dzieckiem?
3. Jak mówić, żeby się wzajemnie usłyszeć?
4. Blisko siebie, blisko dziecka.
5. Kilka słów o granicach – jak je stawiać, szanując siebie i dziecko.
6. Porozumienie zamiast kłótni.
7. Pierwsza pomoc w rodzicielskiej złości.
8. Kolczaste słowa – jak sobie radzić z trudnymi komunikatami dziecka.