Zapraszamy na warsztaty on-line dotyczące naszych zachowań w sytuacjach konfliktowych.
Udział bezpłatny dla mieszkańców Gdańska.

Szkolenie finansowane z dotacji UM Gdańsk.